Pastoraal gesprek

Soms kun je behoefte hebben aan iemand die aandachtig naar je luistert.
De Lutherse gemeente biedt de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met de predikant, ds Diederiek van Loo, over alles wat u bezighoudt: zorgen, verdriet, vreugde, vragen. Met een ouderwets woord zou je het zielzorg kunnen noemen, of in kerkelijke termen: pastoraat.

Het kan zo goed doen om je verhaal eens helemaal te vertellen aan iemand die luistert, niet veroordeelt, desgewenst meedenkt en doorvraagt. Bij een pastoraal gesprek mag alles gezegd worden, ook wat je altijd verzwegen hebt, waar je je voor schaamt, of wat zo’n pijn doet. Je mag huilen, vloeken en lachen: het is hier veilig. De taak van de pastor bestaat erin dat zij luistert en meekijkt naar jouw (levens)verhaal en daarover nadenkt, samen met jou. Vanuit haar eigen professionaliteit helpt ze om een weg te zoeken door het leven met mensen en het leven met God. Er is een doorkomen aan.

Geheimhouding
Predikanten, pastores, priesters en andere geestelijk verzorgers leggen de belofte van geheimhouding af.
Je kunt rekenen op geheimhouding van alles wat vertrouwelijk ter sprake komt.

Alleen kerkelijke mensen?
Het pastoraat staat ten dienste van iedereen. Ook als je niet gelovig bent of geen lid van een kerk, kun je zonder bezwaar een beroep op ons doen.

Levenskunst

Folly Hemrica: “Doortocht”

Deze zeefdruk hangt in de kerk bij de standaard waar mensen voor zichzelf of voor een ander een kaars van aandacht en gebed kunnen opsteken.

Het is geïnspireerd op het verhaal van de Uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee (Exodus).

Het verbeeldt het vertrouwen op God en de hoop en de kracht van mensen. Ook als het leven soms zwaar valt zijn er stapstenen naar de overkant, is er een doorkomen aan.

Zegeningen en vieringen

Behalve voor een gesprek kunt u ook een beroep op ons doen voor de liturgische, rituele vormgeving van belangrijke momenten in het leven of voor een gebed.

Ziekenzegening

Een van de mogelijkheden is de ziekenzegening. Een ziekenzegening vindt plaats in kleine kring, thuis, in de kerk of in het ziekenhuis. We bidden voor de zieke om de kracht en troost van Gods nabijheid, en de liefde en steun van de naaste mensen, voor deze nieuwe (en misschien laatste) levensfase.
Ook andere keerpunten in het leven als het betrekken van een nieuw huis, of het maken van een lange reis of pelgrimage kunnen zo gemarkeerd worden.

Doop, huwelijk en uitvaart: zie bij doop-, huwelijks en uitvaartvieringen.

doortocht

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X