Wil je iets betekenen voor deze bijzondere plaats en programmering in de stad ?

We zijn blij met mensen die de Amersfoortse Zwaan een warm hart toedragen.  Als je ons wilt steunen zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Je kunt kerkelijk lid worden van de Amersfoortse Zwaan, als stadskerk van de Protestantse Gemeente Amersfoort.
 • Je kunt ook kiezen om ‘Vriend’ te worden van de Amersfoortse Zwaan. De stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan helpt met het  instandhouden van het kerkgebouw uit de dertiende eeuw, de Lutherse Kerk aan de Langestraat 61. Ook ondersteunt de Stichting de culturele activiteiten van de organisatie De Amersfoortse Zwaan.
 • Je kunt je aanmelden om mee te helpen met beleid, met klussen en klusjes, gastvrouw/gastheer zijn, publiciteit. Er is van alles te doen en vast ook iets wat past bij jouw talenten en bij de hoeveelheid tijd en energie die je beschikbaar hebt. Geven = ontvangen!

 

 

De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan:
KvK nummer: 69149496
adres:  Noordewierweg 131, 3812 DD Amersfoort
rekeningnummer: NL19INGB0008128763
RSIN/fiscaalnummer:  857754798
De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan heeft een culturele ANBI status.
mail: VriendenvandeZwaan@gmail.com.

Beleidsplan van de Stichting

De organisatie De Amersfoortse Zwaan richt zich bij haar activiteiten op zinzoekers en cultuurliefhebbers in Amersfoort en omgeving in de breedste zin.  De Amersfoortse Zwaan  organiseert daartoe via een breed scala aan  activiteiten waaronder rituelen, concerten, lezingen en performances. Gericht op ontmoeting, kennisoverdracht, reflectie en beleving op het snijvlak van kunst, literatuur en theologie. Zij wil een plaats van bezinning zijn in de drukte van de binnenstad van Amersfoort.
De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan wil op twee manieren financiële ondersteuning bieden:

 1. bij te dragen aan het onderhoud van het gebouw en orgel, die eigendom zijn van de Protestantse Gemeente Amersfoort;
 2. bij te dragen in de kosten van de te organiseren activiteiten van de Amersfoortse Zwaan.

De Stichting werft daartoe financiële middelen op de volgende manieren:

 1. Het werven van donateurs via een folder, het zoeken van publiciteit in de plaatselijke media, het aanschrijven van oud-leden van de vroegere  Lutherse gemeente.
 2. Het aanschrijven van fondsen die als doelstelling hebben het  bevorderen van culturele activiteiten in de zin van de doelstelling van de organisatie De Amersfoortse  Zwaan.
 3. Het betrekken van het bedrijfsleven van Amersfoort en omgeving door het organiseren van bezinningsavonden op het snijvlak van economie en ethiek.

Middelen

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door

 1. Schenkingen, erfstellingen en legaten
 2. Subsidies en donaties
 3. De opbrengst van door haar georganiseerde  manifestaties

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Rikus Schoemakers (voorzitter), Berteke de Mooij (secretaris),  Karel Marks (penningmeester), Diederiek van Loo (adviseur).

De leden van het bestuur  genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Verslaglegging

Jaarverslag 2017

Financieel jaarverslag 2017

Giften welkom!

De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan doet een beroep op u. Op deze website maken we u graag deelgenoot van wat we doen en hoe we van betekenis willen zijn voor de stad.

Wilt u van betekenis zijn voor de Amersfoortse Zwaan?
Geeft u dan een incidentele gift. Of neem contact op voor het bespreken van andere mogelijkheden.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X