Wil je iets betekenen voor deze bijzondere plaats en programmering in de stad ?

We zijn blij met mensen die de Amersfoortse Zwaan een warm hart toedragen. Als je ons financieel wilt steunen kan dat met een incidentele gift, maar we nodigen je ook graag uit om ‘Vriend’ te worden van de Amersfoortse Zwaan. De stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan helpt met het  instandhouden van het kerkgebouw uit de dertiende eeuw, de Lutherse Kerk aan de Langestraat 61. Ook ondersteunt de Stichting de culturele activiteiten van de organisatie De Amersfoortse Zwaan.

De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan:
KvK nummer: 69149496
adres: Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort, tel: 033-4610441
rekeningnummer: NL19INGB0008128763
RSIN/fiscaalnummer:  857754798
De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan heeft een culturele ANBI status.
mail: VriendenvandeZwaan@gmail.com.

Doel van de Stichting

De organisatie De Amersfoortse Zwaan richt zich bij haar activiteiten op zinzoekers en cultuurliefhebbers in Amersfoort en omgeving in de breedste zin.  De Amersfoortse Zwaan  organiseert daartoe via een breed scala aan  activiteiten waaronder rituelen, concerten, lezingen en performances. Gericht op ontmoeting, kennisoverdracht, reflectie en beleving op het snijvlak van kunst, literatuur en theologie. Zij wil een plaats van bezinning zijn in de drukte van de binnenstad van Amersfoort.
De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan wil op twee manieren financiële ondersteuning bieden:

  1. bij te dragen aan het onderhoud van het gebouw en orgel, die eigendom zijn van de Protestantse Gemeente Amersfoort;
  2. bij te dragen in de kosten van de te organiseren activiteiten van de Amersfoortse Zwaan.

De Stichting werft daartoe financiële middelen op de volgende manieren:

  1. Het werven van donateurs via een folder, het zoeken van publiciteit in de plaatselijke media, het aanschrijven van oud-leden van de vroegere  Lutherse gemeente.
  2. Het aanschrijven van fondsen die als doelstelling hebben het  bevorderen van culturele activiteiten in de zin van de doelstelling van de organisatie De Amersfoortse  Zwaan.
  3. Het betrekken van het bedrijfsleven van Amersfoort en omgeving door het organiseren van bezinningsavonden op het snijvlak van economie en ethiek.

Middelen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door

  1. Schenkingen, erfstellingen en legaten
  2. Subsidies en donaties
  3. De opbrengst van door haar georganiseerde  manifestaties

Bestuur

Het bestuur bestaat uit Margo Kunenborg (voorzitter), Berteke de Mooij (secretaris),  Karel Marks (penningmeester), Lisbeth Borg (lid) Diederiek van Loo (adviseur).  De leden van het bestuur  genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Verslaglegging

financiële verantwoording 2023
jaarverslag 2023

financiële verantwoording 2022
jaarverslag 2022

financiele verantwoording 2021
jaarverslag 2021

jaarverslag 2020
financieel jaarverslag 2020

jaarverslag 2019
financieel jaarverslag 2019

jaarverslag 2018 
financieel jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017
Financieel jaarverslag 2017

Giften welkom!

De Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan doet een beroep op u. Op deze website maken we u graag deelgenoot van wat we doen en hoe we van betekenis willen zijn voor de stad.

Wilt u van betekenis zijn voor de Amersfoortse Zwaan?
Geeft u dan een incidentele gift. Of neem contact op voor het bespreken van andere mogelijkheden.

schermafdruk-2019-01-29-20.26.19

Download hier de folder van de Stichting Vrienden van de Amersfoortse Zwaan

Start met typen en druk op Enter om te zoeken