De Amersfoortse Zwaan maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort en is in het bijzonder verbonden met de wijkgemeente Bergkerk. In de binnenstad is er een goede oecumenische samenwerking met de andere kerken.

Die samenwerking wordt bijvoorbeeld zichtbaar in gezamenlijke activiteiten en vieringen in de

  • Vredesweek (derde week van september)
  • Gebedsweek voor de eenheid van de kerken (derde week januari)
  • Aswoensdag – begin Veertigdagentijd (februari/maart)
  • huis-aan-huis bezorgde gezamenlijke kerstwens

Een overzicht van alle Amersfoortse activiteiten op gebied van  kerk, geloof en levensbeschouwing vindt u op http://www.zindex033.nl

De Amersfoortse Zwaan werkt ook regelmatig samen met niet-kerkelijke partners als Boekhandel Veenendaal, de KunstKijkRoute, Stichting Kerkmuziek Netwerk, Dag van de Amateurkunst, Scholen in de Kunst, het Corderius College en het Farel College.

Kerkliedwiki Schrijfdagen in de Lutherse kerk Amersfoort

De Lutherse kerk is een zingende kerk. En deze eeuw is een digitale tijd. Daarom ondersteunt De Amersfoortse Zwaan de Stichting Kerkmuziek Netwerk in haar werk aan de online encyclopedie ‘kerkliedwiki’. Op deze site wordt kennis van kerkliederen gedeeld, en kan iedereen liederen zoeken en film- of geluidsopnamens vinden. Kijkt u op www.kerkliedwiki.nl om een indruk te krijgen van dit grote project dat alle kerkgrenzen overstijgt.  
Een paar keer per jaar werken enthousiaste mensen uit het hele land samen aan de kerkliedwiki, op de Kerkliedwiki-schrijfdagen in de Lutherse kerk. Voor opgave voor de eerstvolgende schrijfdag of meer informatie: www.kerkmuzieknetwerk.nl

Kerkliedwiki Schrijfdag

2017-02-04-11.25.44

Binnenstadskerken

Zicht op de Joriskerk

Lezing en boekpresentatie

2017-02-04-17.12.19

Start met typen en druk op Enter om te zoeken