Kerkelijke Partners

De Amersfoortse Zwaan maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Amersfoort en is in het bijzonder verbonden met de wijkgemeente Bergkerk. In de binnenstad is er een goede oecumenische samenwerking met andere kerken.

Die samenwerking wordt bijvoorbeeld zichtbaar in gezamenlijke activiteiten en vieringen in de

  • Vredesweek (derde week van september)
  • Gebedsweek voor de eenheid van de kerken (derde week januari)
  • Aswoensdag – begin Veertigdagentijd (februari/maart)
  • Kerkennacht (zie www.kerkennachtamersfoort.nl, of op Facebook/KerkennachtAmersfoort)
  • huis-aan-huis bezorgde gezamenlijke kerstwens

 

Daarnaast werkt de Amersfoortse Zwaan regelmatig samen met Boekhandel Veenendaal, met de KunstKijkRoute, met Stichting Kerkmuziek Netwerk, Dag van de Amateurkunst, Scholen in de Kunst, het Corderius College en het Farel College.

Kerkliedwiki Schrijfdagen in de Lutherse kerk Amersfoort

De Lutherse kerk is een zingende kerk. En deze eeuw is een digitale tijd. Daarom ondersteunt De Amersfoortse Zwaan de Stichting Kerkmuziek Netwerk in haar werk aan een online encyclopedie rondom alle kerkliederen, zodat kennis van kerkliederen voor iedereen on-line toegankelijk wordt. Kijkt u op www.kerkliedwiki.nl om een indruk te krijgen van dit grote project dat alle kerkgrenzen overstijgt.
Al negen keer werd er met enthousiaste mensen uit het hele land gewerkt op Kerkliedwiki Schrijfdagen in de Lutherse kerk.
De eerstvolgende schrijfdag is op 3 februari 2018, tevens een jubileum omdat de Kerkliedwiki dan 5 jaar bestaat. Voor opgave of meer informatie: www.kerkmuzieknetwerk.nl

Kerkliedwiki Schrijfdag

2017-02-04-11.25.44

Binnenstadskerken

Zicht op de Joriskerk

Lezing en boekpresentatie

2017-02-04-17.12.19

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X