Persoonlijk contact

Soms kun je behoefte hebben aan iemand die aandachtig naar je luistert. De stadsdominee is daarvoor beschikbaar. Wie je ook bent en wat je ook bezighoudt, je kunt een afspraak maken voor een gesprek. We treffen elkaar dan in de kerk of in de Kuiperij Meester (Hellestraat 7).
Het kan goed doen om je hele verhaal een keer te vertellen, aan iemand die luistert, niet oordeelt, desgewenst meedenkt en doorvraagt. Bij zo’n gesprek mag alles gezegd worden, ook wat je altijd verzwegen hebt, waar je je voor schaamt, of wat zo’n pijn doet, je zorgen, je twijfels, je hoop. De taak van de pastor bestaat erin dat zij luistert en meekijkt naar jouw (levens)verhaal en daarover nadenkt, samen met jou. Vanuit haar eigen professionaliteit helpt ze om een weg te zoeken door het leven met mensen en het leven met God.

Het maakt dus niet uit of je gelovig bent of niet, lid van een kerk of niet. En natuurlijk zijn de gesprekken strikt vertrouwelijk.

Zegeningen en vieringen

Behalve voor een gesprek kun je ook een beroep op ons doen voor de liturgische, rituele vormgeving van belangrijke momenten in het leven of voor een gebed. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

  • Ziekenzegen Een ziekenzegen vindt plaats in kleine kring, thuis, in de kerk of in het ziekenhuis. We bidden voor de zieke om de kracht en troost van Gods nabijheid, en de liefde en steun van de naaste mensen, voor deze nieuwe (en misschien laatste) levensfase.
  • Keerpunten in het leven als het aannemen van een nieuwe naam, het betrekken van een nieuw huis, of het maken van een lange reis of pelgrimage kunnen met een zegen of ritueel gemarkeerd worden.
  • Doop Wie deel wil uitmaken van de wereldwijde gemeenschap van mensen die Jezus willen volgen kan gedoopt worden. Als je gedoopt wil worden of je wilt je kind laten dopen neem dan contact op met de predikant.
  • Zegen over huwelijk of relatie Elke relatie die gebaseerd is op wederzijdse liefde, respect en trouw kan in de Amersfoortse Zwaan worden gezegend. Dat kan in een aparte dienst met vrienden en familie of in de openbare kerkdienst van de gemeente op zaterdagmiddag of zondagochtend. Er is veel ruimte voor eigen invulling en eigen bijdrage aan de viering. Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de predikant. Het is ook mogelijk om de kerkruimte te huren en zelf, of onder leiding van een andere voorganger, een viering vorm te geven.
  • Uitvaart, afscheid, begrafenisdienst Goed afscheid nemen in een viering die past bij de overledene èn bij degenen die achter blijven. Waar naast woorden uit de traditie van de kerk ook alle ruimte is biedt voor persoonlijke invulling – want niemand is hetzelfde.

Levenskunst

Folly Hemrica: “Doortocht”

Deze zeefdruk hangt in de kerk bij de standaard waar mensen voor zichzelf of voor een ander een kaars van aandacht en gebed kunnen opsteken.

Het is geïnspireerd op het verhaal van de Uittocht uit Egypte en de doortocht door de Rode Zee (Exodus).

Het verbeeldt het vertrouwen op God en de hoop en de kracht van mensen. Ook als het leven soms zwaar valt zijn er stapstenen naar de overkant, is er een doorkomen aan.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken