Welkom in onze gemeenschap!

Ben je nieuw in Amersfoort? Of nieuw in de wereld van kerk en geloof? Speel je wel eens met de gedachte om je bij een kerkelijke gemeenschap aan te sluiten? Overweeg dan eens of de Amersfoortse Zwaan voor jou die plek kan zijn.

Als je …

  • je aangesproken voelt door de ruimte die de Amersfoortse Zwaan mensen biedt om het geloof te beleven;
  • als je in de kerk graag iets krijgt om over na te denken, maar ook in je hart geraakt wil worden. In de Amersfoortse Zwaan werken we met woord èn beeld, muziek en ritueel. We schuwen de verdieping niet en zoeken graag verrassende verbindingen;
  • als je op zoek bent naar anderen om samen te groeien in geloof;
  • als je ondernemend bent ingesteld en je wilt graag iets toevoegen;
  • als je wilt vieren in de oecumenische traditie van de kerk, en misschien wel meezingen in het Zwaankoor,

dan is de Amersfoortse Zwaan vast een plek waar je je gaat thuisvoelen. Welkom!

Als je lid wilt worden kun je contact opnemen met de predikant of met het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Amersfoort (mailadres protgemafoort@solcon.nl). Zij zorgen er dan voor dat je wordt ingeschreven in het ledenregister. Aan het lidmaatschap van een kerk zijn geen kosten verbonden. Het staat je vrij zelf te bepalen hoeveel je wilt en kunt bijdragen. Dat geldt zowel voor financiële bijdragen als voor bijdragen in tijd en inzet. En uiteraard kan iedereen lid worden van de Amersfoortse Zwaan, niet alleen Lutheranen. Als je nog niet eerder lid bent geweest van een kerk of als je niet gedoopt bent, kun je de vraag krijgen of je je wilt laten dopen. Maar doop is geen voorwaarde voor het lidmaatschap.

Veilige kerk

We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is.
Daarom zijn we lid van het SMPR, het meldpunt sexueel misbruik in de kerk. Want sexueel misbruik is zonde tegenover God en kwaad tegenover medemensen.
Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact met dit Meldpunt opnemen. Dat mag ook anoniem. Daar vindt u professionele vertrouwenspersonen die willen luisteren en begeleiden en hulp bieden. Begeleiding kan per mail, telefoon of  door een afspraak voor ontmoeting te maken. Kijk op www.smpr.nl . SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is ook telefonisch bereikbaar via 030-3038590.

Verhuizing naar Amersfoort

Was je in je vorige woonplaats lid van een Lutherse gemeente, dan word je in principe overgeschreven naar de Amersfoortse Zwaan. Als je bij een andere wijkgemeente ingeschreven wilt worden, kun je dit kenbaar maken aan de secretaris van de Amersfoortse Zwaan (Tom Eeman, tom.eeman@casema.nl) of bij het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Amersfoort (mail: protgemafoort@solcon.nl).

Uitschrijven als lid

Wanneer je je als lid wilt laten uitschrijven, kun je dit kenbaar maken bij de ledenadministratie van de wijkgemeente waar je ingeschreven bent. Ook kun je een bericht sturen naar het Kerkelijk Bureau (Groenmarkt 19, 3811 CP Amersfoort, 033 461 0441, email: protgemafoort@solcon.nl).

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X
X