De Amersfoortse Zwaan is gehuisvest in de Lutherse kerk aan de Langestraat. Van 1686 tot 2012 was de kerk het huis van een gemeenschap van Lutheranen. Nog steeds is er een band van Lutheranen met deze plek én met de Amersfoortse Zwaan. Op deze plek worden de activiteiten en nieuwsberichten van de Lutheranen in de Protestantse kerk gedeeld. Door HIER te klikken, kun je verder lezen over wat nu eigenlijk typisch “Luthers” is én over de relatie tussen de Amersfoortse Zwaan en de Lutherse kerk.

Het Lutherse periodiek ELKkwartaal kunt u hier on-line lezen, downloaden of bestellen: Lutherse synode ELKkwartaal

 

In de Amersfoortse Zwaan ligt een kleurplaat voor kinderen van de Luther-roos, het zegel van Maarten Luther. Deze kun je ook HIER downloaden.

Online leesgroep Luther

Bericht van Barbara Heckel, kerkelijk werker:

Onder leiding van dr. Theo van Wilgenburg wordt verder gelezen uit De Servo Arbitrio – Over kiezen in gebondenheid (vanaf paragraaf 60 – WA 650/651). Wie zich bij Theo van Wilgenburg meldt op het volgende mailadres: vanwilligenburg@kantacademy.nl krijgt de Zoom link toegestuurd (beveiligde verbinding). De data zijn

30 september
14 oktober
11 november
2 december 
(telkens van 10.00-12.00 uur)
 

Verkiezing Lutherse synode 2021

Aan kerkenraden ELG
Beste allen,
Zoals jullie ongetwijfeld inmiddels weten, staan voor begin 2021 de verkiezingen voor een nieuwe synode voor de deur. Bij deze willen wij nogmaals aandacht vragen voor de procedure betreffende de verkiezingen. 
Tot 1 oktober 2020 hebben gemeenteleden de mogelijkheid om kandidaten bij hun kerkenraad aan te dragen of aan te geven of zij zelf interesse hebben om synodewerk te doen. Daartoe  is nogmaals een persbericht uitgegaan naar de redacties van de gemeentebladen. Ook jullie als kerkenraad kunnen natuurlijk mensen benaderen.In een openbare kerkenraadsvergadering wordt vervolgens de kandidatuur van de kandidaten vastgesteld. 
Vóór 15 november 2020 worden de kandidaten aangemeld bij de synodale commissie met de volgende gegevens:

  • naam en voorletters
  • adres en woonplaats
  • geboortedatum en geslacht
  • eventuele kerkelijke/maatschappelijke activiteiten
  • motivering

De synodale commissie stelt de kandidatenlijst samen en in januari zijn de daadwerkelijke verkiezingen.
Om er voor te zorgen dat iedereen die mag stemmen inderdaad een stembiljet krijgt, wijzen wij nog even op het volgende.

  1. Alle gemeenteleden, die ingeschreven staan in een zelfstandige lutherse gemeente (als lid, dooplid, gastlid of voorkeurslid), krijgen automatisch een stembiljet.
  2. Lutherse gemeenteleden in gefedereerde/gefuseerde gemeenten hebben een ‘luthers vinkje’ nodig in het Landelijk Register Protestantse Kerk (LRP).

Sowieso is het ook voor gemeenteleden in zelfstandige gemeenten handig om het ‘luthers vinkje’ bij hun naam te hebben. Op grond daarvan krijgen zij automatisch Elkkwartaal toegestuurd en blijven zij als lutheraan in het systeem staan als men naar een buitengebied verhuist waar niet direct een lutherse gemeente is. 
Het is dus zaak voor de ledenadministratie om dit te controleren danwel aan te passen.

Verdere informatie over dit alles vinden jullie in de bijlage.
En meer informatie betreffende de verkiezingen vinden jullie in de verkiezingsregeling. De regeling staat op deze pagina onder Bestanden.
Mochten er nog vragen zijn, dan horen we dat graag.Wij zijn in afwachting van jullie kandidaten!
Hartelijke groet,Cathy van Beek
— 
Met vriendelijke groet,
Cathy van Beek-Blommendaal secretaris Evangelisch-Lutherse Synode
c.vanbeek@protestantsekerk.nl  M 06 518 67 932 T 0172 617062

Bijlage: ledenregistratie bij verkiezingen.pdf

Linkje naar website van Lutherse kerk Woerden en Lutherse kerk Utrecht? en www.Lutherszuidnederland.nl (Nijmegen, Brabant, Limburg)

Lutherse kerk Woerden

De Lutheranen in Woerden stuurden ons hun maandblad én activiteitenoverzicht voor 2020-2021. Voor geïnteresseerden liggen deze ter inzage in de Amersfoortse Zwaan.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X
X