De Lutherse kerk wil dienstbaar zijn aan de samenleving. Daartoe ondersteunen we  binnenlandse  en buitenlandse projecten. Een vast onderdeel van elke kerkdienst is daarom de collecte. We delen van wat we hebben, in navolging van Jezus.

Voor de jeugd

De opbrengst van die collectes gaan afwisselend naar twee projecten voor kinderen, ver weg en dichtbij:  Stichting Leergeld Amersfoort en  Stichting Bezwa in Zambia.
De  Stichting Leergeld Amersfoort
Deze stichting biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In Amersfoort leven 4.500 kinderen in armoede, die niet kunnen meedoen aan dingen die voor klasgenoten normaal zijn. Stichting Leergeld zet zich in om sociale uitsluiting door armoede te voorkomen.
De kinderen van Ndola (Zambia)  
In de sloppenwijk Chipulukusu in het noorden van Zambia heerst veel werkloosheid. Drank- en drugsgebruik zorgen voor criminaliteit, prostitutie voor HIV-besmetting en andere ziekten. Vooral jongeren zijn kwetsbaar in zo’n situatie.  De plaatselijke gemeente probeert met  educatie, voorlichting en ontspanning voor de jongeren hen een beter toekomstperspectief te bieden. Dit project wordt vanuit Nederland gesteund door de Stichting Bezwa. Prof. Klaas Zwanepol, lid van de Lutherse kerk Amersfoort, is hierbij nauw betrokken.

Diakonie: samenwerkende kerken in Amersfoort bieden hulp

Alle kerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort werken samen op diakonaal terrein. De contactpersoon daarvoor is Joke Koolhof. Een zeer succesvolle actie is “vakantiegeld delen”, waarin nu al elf jaar lang mensen een deel van hun vakantiegeld afstaan zodat anderen voor wie vakantie financieel niet haalbaar is ook eens een weekje weg kunnen.

De bloemen die elk weekend in de kerk staan worden daarna weggebracht naar mensen uit de gemeente of organisaties met wie we ons verbonden weten.

Vakantiegeld Delen

Maak samen vakantie mogelijk voor alle kinderen!
De Amersfoortse kerken voeren elk jaar een actie om een deel van je vakantiegeld af te staan aan anderen. Aan gezinnen met kinderen die zonder zo’n extraatje in de zomervakantie niet weg kunnen. De actiezondagen zijn 25 mei en 1 juni. Nadere informatie over meedoen en aanvragen volgt nog!

Armoede onder kinderen groeit
Van 2009 tot 2012 is het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen met meer dan tien procent gestegen. Kinderen die in armoede opgroeien zijn verdeeld over heel Nederland. De armste wijken voor kinderen om in Nederland op te groeien zijn in Leeuwarden, Woerden, Amersfoort (vooral door de kinderen in het Asielzoekerscentrum tegenover de Dierentuin), Lelystad en Heerenveen. De stijgende armoede is een belangrijke voorspeller voor de negatieve situatie waarin veel kinderen opgroeien. Armoede heeft grote gevolgen in het leven van een kind. De risico’s worden nog te vaak onderschat door beleidsmakers en politici. Armoede gaat vaak gepaard met meer achterstandsleerlingen, achterstandswijken en meldingen van kindermishandeling.

Onderwijs en armoede in Amersfoort
9% van de gezinnen met minderjarige kinderen in Amersfoort ervaren financiële problemen. Wat betekent dit? Kinderen gaan minder vaak op vakantie of dagjes uit, ze doen het minder goed op school, ze vallen vaker sociaal buiten de boot, hun netwerk is kleiner, ze zijn geen lid van een vereniging en ze krijgen niet elke dag een warme maaltijd. De kinderen komen uit gezinnen met werkloze of arbeidsongeschikte ouders, de ouders ontvangen bijstand, ze zijn vaak van niet-westerse afkomst, ze zijn gescheiden of het gaat om eenoudergezinnen.

Klaas Zwanepol

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X
X