De Amersfoortse Zwaan wil dienstbaar zijn aan de samenleving. Daartoe ondersteunen we binnenlandse  en buitenlandse hulpprojecten, vaak in samenwerking met de Protestantse Gemeente Amersfoort. We delen graag van wat we zelf hebben gekregen.  We hebben gekozen om de opbrengst van de collectes in de vieringen te besteden aan twee projecten voor kinderen, ver weg en dichtbij:  Stichting Leergeld Amersfoort en  Stichting Bezwa in Zambia.
De  Stichting Leergeld Amersfoort
Deze stichting biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. In Amersfoort leven 4.500 kinderen in armoede, die niet kunnen meedoen aan dingen die voor klasgenoten normaal zijn. Stichting Leergeld zet zich in om sociale uitsluiting door armoede te voorkomen.
De kinderen van Ndola (Zambia)  
In de sloppenwijk Chipulukusu in het noorden van Zambia heerst veel werkloosheid. Drank- en drugsgebruik zorgen voor criminaliteit, prostitutie voor HIV-besmetting en andere ziekten. Vooral jongeren zijn kwetsbaar in zo’n situatie.  De plaatselijke gemeente probeert met  educatie, voorlichting en ontspanning voor de jongeren hen een beter toekomstperspectief te bieden. Dit project wordt vanuit Nederland gesteund door de Stichting Bezwa.

Diakonie: samenwerkende kerken in Amersfoort bieden hulp

Alle kerken van de Protestantse Gemeente Amersfoort werken samen op diakonaal terrein. De contactpersoon daarvoor is Jennie Harmelink. Een zeer succesvolle actie is “vakantiegeld delen”, als we mensen oproepen om een stukje van hun vakantiebudget te delen met anderen.  Elk jaar kunnen zo mensen die dat hard nodig hebben, maar voor wie vakantie financieel niet haalbaar is, toch een weekje weg, of iets leuks doen met de kinderen. De actie wordt gehouden in mei/juni.

De bloemen die elk weekend in de kerk staan worden daarna weggebracht naar mensen uit de gemeente of organisaties met wie we ons verbonden weten.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken