De Amersfoortse Zwaan is de thuisbasis en uitvalsbasis voor de stadsdominee van Amersfoort: Diederiek van Loo. Elke eerste zaterdag van de maand leidt de stadsdominee in de Amersfoortse Zwaan een Open Tafelgesprek van 16-17 uur, onder de titel ‘Eye-openers’. En elke vierde zaterdag van de maand gaat ze voor in een viering van 16-17 uur. Zowel bij het gesprek als bij de viering is iedereen welkom.

Wil je meer weten over de functie en de activiteiten van de stadsdominee in Amersfoort, kijk dan op de eigen website: stadsdominee

wat is een stadsdominee?

De stadsdominee is aangesteld vanuit de Protestantse Gemeente Amersfoort. “Het belangrijkste verschil met andere dominees is dat ik als stadsdominee geen eigen gemeente/parochie/doelgroep heb. Ik probeer daar te zijn waar ik iets kan toevoegen of daar te zijn waar ik kan helpen om vragen te verhelderen en antwoorden te zoeken. Ik ben wel van de kerk, maar niet van een kerk. ” Iedereen mag dus een beroep op de stadsdominee doen, je hoeft niet gelovig te zijn of lid te zijn  van een organisatie of kerk.

Het profiel van de stadsdominee wordt met de volgende zinnen geschetst:
De stadsdominee, vroom en vrolijk, toga over spijkerbroek, stilstaan in het stadsgewoel, dwarsgaan op de mainstream, bijbel lezen bij bakker en bookstore, bidden aan de bar, biecht afnemen op het plein, verlangen zien doorheen het rusteloze shoppen, rust brengen in de chaos, wijn schenken op het festival, inkeer bieden op de markt van maakbaar en succes, woorden vinden waar doelloos zin gezocht wordt, prietpraat prikkelen bij stadse fratsen, troost bieden aan passanten, open voor levensvragen bij de viskraam, neus voor nieuw leven onder asfalt, rituelen ritselen met graffiti en halleluja, verkondigen in eigentijdse taal en lofzang door de eeuwen.

De stadsdominee: gaan waar geen gemeente is, spreken waar geen kansel is, zingen zonder orgel. Ze gaat op stap met stadsgenoten, ondernemers, studenten, zinzoekers en museumgasten. Ze nodigt uit en laat zich zien. Zij is de kerk daar waar die niet gekend, verwacht, gewenst wordt. Zij vraagt en laat zich bevragen, zij luistert en legt uit aan wie wil weten.

Geloof, hoop en liefde

De kerk leeft van de Bijbelverhalen en van het voorbeeld van Christus, die nooit iemand buitensloot. Deze oude bronnen kunnen ook onze dorst lessen en dat vind ik mooi. De bijbel biedt levenswijsheid en hoop. Ze laat zien dat er een andere wereld mogelijk is, ze laat iets van God zien. Niet als vlucht uit het gewone leven, maar juist als inspiratie. De warmte en kracht van het geloof is een tegenwicht tegen moedeloosheid, berusting of stress.

Als dominee moet je van God houden en van mensen. Ik hou er van om met mensen te spreken over hun leven, hun geloof en hun passies. Ik ben altijd op zoek naar waar de essentie te vinden is, het pure, de kern van de zaak.  Ik werk graag met muziek en (beeldende) kunst, want woorden alleen zijn zo vaak ontoereikend om uit te drukken wat er in je hart leeft.
Humor en warmte vind ik belangrijk, kunstzinnigheid en aardsheid.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken