Aanmelden bijeenkomst

Gelukkig mogen we elkaar weer (voorzichtig) ontmoeten, zij het onder voorwaarden. Natuurlijk de 1,5 meter afstand, maar ook geldt dat je je moet aanmelden voor het bijwonen van een bijeenkomst. Dit gaat in op 6 juni. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor mensen die zich pas bij de deur melden, maar alleen als er voldoende ruimte is. Ook dan moet je laten registeren zodat er een compleet overzicht is van de bezoekers. Deze registraties worden minimaal 4 weken bewaard en dan vernietigd. Bij de ingang vraagt de coördinator naar eventuele klachten, wellicht ten overvloede, want we gaan ervan uit dat als je klachten hebt, je de bijeenkomst niet zult bijwonen.

Aanmelden kan tot de vrijdagavond voorafgaande aan de bijeenkomst bij Tom Eeman: tom.eeman@casema.nl

Hopelijk tot gauw!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken