Biddend verbonden: 24 januari in de Joriskerk en 27 januari in de Lutherse kerk

Wereldwijd bidden miljoenen christenen deze week om eenheid omdat wat hen bindt altijd sterker is dan wat hen onderscheidt. Kerken in Amersfoort geven dat gezamenlijk vorm met onder meer een gebedsestafette die dwars door de hele stad loopt. Elke dag wordt ergens gebeden voor eenheid. Doe mee!
 
Op woensdag 24 januari bidden we in de Joriskerk. Na een lied en een bijbellezing bidden we in deze prachtige kerkruimte. Naar keuze: in stilte voor onszelf of in kleine groepjes voor de stad, de wereld, de eenheid van de kerken. Voorgangers: ds Willem-Jan Dekker van de Joriskerk en ds Diederiek van Loo van de Amersfoortse Zwaan. Rien Donkersloot zal Bach’s Vater Unser spelen.
Op zaterdag 27 januari bidden we in de Amersfoortse Zwaan, in een viering waar ook het projectkoor aan bijdraagt. Want wat is er nog meer verbindend dan samen zingen? 
Christenen uit de Carribean hebben voor deze week het thema ‘bevrijding’ aangedragen. Daarbij is in Amersfoort gekozen voor een steentje als symbool. Het steentje herinnert aan wat een mens op zijn hart heeft, wat hij of zij meedraagt en biddend in gesprek met de Eeuwige brengt. Op elke estafette plek liggen steentjes klaar. Je kan er een meenemen, bewaren, lang of kort, maar ook weer achterlaten op een andere plek van gebed als teken van bevrijding en loslaten. Zo staan alle vieringen die bij de gebedsestafette zijn betrokken, met elkaar in verbinding.
www.facebook.com/OecumenischAmersfoort

Start met typen en druk op Enter om te zoeken