Bijbelse vrouwen die hun mannetje staan

In het weekend van Internationale Vrouwendag was de bijeenkomst in de serie Eye-openers gewijd aan vrouwen in de Bijbel. Een grote kring rond de tafel (mannen en vrouwen, hoewel de mannen in de minderheid waren.) met een kop thee erbij. Met behulp van een kwartetspel kwamen maar liefst 50 bijbelse vrouwen langs. Bekende verhalen over Eva en Maria. Maar ook onbekende verhalen, zoals over de vijf dochters van Selofchad die, als hun vader sterft, hun erfrecht opeisen. Ook al erven volgens de wet alleen zoons. Maar ze krijgen hun erfdeel, hun vader ter ere!
We hebben ons verbaasd, we hebben gelachen, gegruweld over bloedstollende moorden en hadden ons eigenlijk boos moeten maken over de vanzelfsprekendheid van denkpatronen – maar we zijn er aan gewend. We doen er zelf aan mee. Kortom: een middag met veel gezelligheid en veel eye-openers om nog eens over te denken.

Voor wie interesse heeft om het kwartetspel een keer te lenen: hieronder alle kwartetten – met de bijbehorende vindplaatsen van de Bijbeltekst.

WIE NIET STERK IS…LISTIGE VROUWEN
Delila (knipte Samsons kracht-haar af) Rechters 16
Rebecca (regelde de zegen voor Jakob) Genesis 27
Abigail (diplomatieke vrouw van Nabal)  1 Sam 25
Sifra en Pua (vroedvrouwen in Egypte) Exodus 1:15

MOEDIGE VROUWEN
vrouwen bij kruisiging en graf Matt 27:55/28:1
Ruth (ging mee met Naomi en overtuigde Boaz) Ruth
Dochters van Selofchad eisen erfrecht Numeri 26
Eva (wilde kennis en plukte de appel) Genesis 3

VROUWEN MET GEZAG
Chulda (profetes)  2 Koningen 22
Debora (rechter) Rechters 4 en 5
Syro-Fenicische vrouw (wint het debat met Jezus) Markus 7
Koningin van Sheba (gelijke van koning Salomo) 1 Koningen 10

VROUWEN MET DUBIEUZE REPUTATIE
Rachab (hoer die spionnen verborg in Jericho)   Jozua 2
Tamar (speelde hoer om haar recht te krijgen van haar schoonvader) Genesis 38
Vrouw van Potifar (verleidt haar knecht Jozef) Genesis 39
Overspelige vrouw (door Jezus niet veroordeeld) Johannes 8

# METOO
Tamar (halfbroer Amnon) 2 Sam 13
Batseba (koning David) 2 Samuel 11
Salomé (moest dansen op feest koning) Mattheus 14
Esther (ingelijfd in harem van koning) Esther

VROUWEN IN RIVALITEIT
Lea / Rachel Genesis 29,30,31
Peninna / Hanna  1 Samuel 1
Hagar/ Sara  Genesis 16, 21,25
Maria / Martha Lukas 10

VROUWEN IN DE VROEGE KERK
Junia/s Romeinen 16:7
Febe    Romeinen 16
Priscilla Romeinen 16, 1 Korinthe 16:19
Lydia  Handelingen 16:14/15

VROUWEN & GEWELD
Herodias (liet Johannes de Doper onthoofden) Mattheus 14
Jael (sloeg een tentpin door het hoofd van legeraanvoerder Sisera) Rechters 4 en 5
Judith (onthoofdde Holofernes) Judith (deuterocanoniek/apocrief)
Izebel van Tyrus (liet profeten uitmoorden) 1 Koningen 18

(VOOR)MOEDERS VAN JEZUS
Tamar Mattheus 1
Rachab Mattheus 1
Ruth Mattheus 1
Maria Mattheus 1

NAAMLOZE VROUWEN
Vrouw van Lot (wordt een zoutpilaar) Genesis 19
Vrouw met albasten flesje geurolie Mattheus 26:7
Vrouw met bloedvloeiingen Marcus 5:25-34
Vrouw bij de bron met levend water Johannes 4

MOEDER/DOCHTER/ZUS
Elisabeth (moeder van Johannes de Doper) Lukas 1
Mirjam (zus van Mozes en Aaron) Exodus 2, Ex. 15
dochtertje van Jephta (door haar vader geofferd) Rechters 11:31
dochtertje van Jaïrus (door Jezus uit de dood opgewekt) Mattheus 9: 18-26

VROME VROUWEN
Maria Magdalena Lukas 8
Hanna, moeder van Samuel 1 Samuel 1
Dorkas, diaken Handelingen 9:36 ev
Johanna van Chusas Lukas 8

BEROEMDSTE VROUWEN
Eva (eerste vrouw) Genesis 3
Maria (moeder van Jezus) Lukas 2
de Shulamitische (vrouw uit Hooglied) Hooglied 6
aartsmoeders Sara, Rebekka en Rachel Gen. 11-35

Start met typen en druk op Enter om te zoeken