Op kruispunten in het leven kan de kerk een rol spelen. Ook de Amersfoortse Zwaan kan van dienst zijn met een doop- , huwelijks- of uitvaartdienst.

Doop

De doop is het eeuwenoude ritueel wanneer iemand wil worden opgenomen in de wereldwijde gemeenschap van mensen die proberen te leven op de manier die Jezus heeft voorgedaan. De naam van de dopeling wordt in een adem genoemd met Gods naam, boven het water van de doopvont. Voorgoed verbonden.

Je hebt een kind gekregen. Nog maar pas of al wat langer geleden.
Je bent vroeger zelf wel gedoopt, maar je weet nog niet of je jouw kind ook wilt laten dopen. Bijvoorbeeld omdat je partner niet gelovig is. Of omdat je zelf niet precies weet wat het inhoudt. Of omdat je aarzelt of je kind niet beter later zelf kan kiezen. Of om nog andere redenen. Want ieder heeft zijn eigen levens- en geloofsgeschiedenis. Daarom kan het ook zijn dat je niet gedoopt bent als kind en dat je leven zich zo heeft ontwikkeld dat je die stap nu zelf wilt zetten.

Als je de doop verlangt voor jezelf of voor je kind of als je twijfelt over deze stap, neem dan contact op met de predikant voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Zodat je aan de hand van praktische en inhoudelijke informatie een weloverwogen beslissing kunt nemen om wel of niet te dopen.

Op kruispunten in het leven kan de kerk een rol spelen. Ook de Amersfoortse Zwaan kan van dienst zijn met een doop- , huwelijks- of uitvaartdienst.

Doop

De doop is het eeuwenoude ritueel wanneer iemand wil worden opgenomen in de wereldwijde gemeenschap van mensen die proberen te leven op de manier die Jezus heeft voorgedaan. De naam van de dopeling wordt in een adem genoemd met Gods naam, boven het water van de doopvont. Voorgoed verbonden.

Je hebt een kind gekregen. Nog maar pas of al wat langer geleden.
Je bent vroeger zelf wel gedoopt, maar je weet nog niet of je jouw kind ook wilt laten dopen. Bijvoorbeeld omdat je partner niet gelovig is. Of omdat je zelf niet precies weet wat het inhoudt. Of omdat je aarzelt of je kind niet beter later zelf kan kiezen. Of om nog andere redenen. Want ieder heeft zijn eigen levens- en geloofsgeschiedenis. Daarom kan het ook zijn dat je niet gedoopt bent als kind en dat je leven zich zo heeft ontwikkeld dat je die stap nu zelf wilt zetten.

Als je de doop verlangt voor jezelf of voor je kind of als je twijfelt over deze stap, neem dan contact op met de predikant voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Zodat je aan de hand van praktische en inhoudelijke informatie een weloverwogen beslissing kunt nemen om wel of niet te dopen.

Zegen over huwelijk of relatie

Elke relatie die stoelt op wederzijdse liefde, respect en trouw kan worden gezegend. Dat kan in een aparte dienst met vrienden en familie of publiekelijk in de dienst van de gemeente op zaterdagmiddag of zondagochtend. Er is veel ruimte voor eigen invulling en eigen bijdrage aan de viering.
Wie nadere informatie wil of een oriënterend gesprek over de mogelijkheden kan contact opnemen met de predikant.
Het is ook mogelijk om de kerkruimte te huren en zelf, of onder leiding van een andere voorganger, een viering vorm te geven.  Ook kan de huwelijkssluiting voor de burgerlijke stand in de kerkruimte voltrokken worden. We voldoen aan de voorwaarden om trouwlocatie te zijn.

Uitvaartdienst, afscheidsdienst, begrafenisdienst

Het afscheid van een geliefde verdient alle zorg en aandacht. In tijden van rouw is het troostend om te kunnen teruggrijpen op oude rituelen en tradities die je helpen een bedding te vinden voor je verdriet. Een kerkdienst waarin alles mag klinken wat het leven van die persoon tekende. Die naast oude woorden ook alle ruimte biedt voor persoonlijke invulling – want niemand is hetzelfde.
Goed afscheid nemen in een viering die past bij de overledene èn bij degenen die achter blijven.

2017-04-16-12.02.28

Start met typen en druk op Enter om te zoeken