Luthers & pionierend: de Amersfoortse Zwaan

Per 1-1-2010 is er een eind gekomen aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort-Baarn-Soest en in de zomer van 2012 is er een start gemaakt met het project ‘de Amersfoortse Zwaan’, als onderdeel van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Het project beoogt de eigenzinnige Lutherse traditie in Amersfoort vorm te geven in deze tijd, en richt zich op een breed publiek: Luthers, anders- of niet- kerkelijk. In het spoor van Luther: vrij èn dienstbaar. De Amersfoortse Zwaan is vernoemd naar de zwaan die als windwijzer op het torentje staat, zichtbaar voor iedereen die in de Langestraat loopt. En de zwaan verwijst op zijn beurt weer naar een oude legende rondom de grote vernieuwers van de kerk Johannes Hus en Maarten Luther. Die vertellen we u graag als u langskomt.

De Amersfoortse Zwaan kerkt niet op zondag, maar op zaterdag. Soms heeft kerk dan de vorm van een interview of presentatie waarin kennis en passie wordt gedeeld, soms in de vorm van vieringen waarin je tot rust komt, soms in de vorm van muziek die je optilt en ontroert. Alle bijeenkomsten zijn gratis en voor iedereen toegankelijk. U kunt naar eigen inzicht en budget iets bijdragen bij de collecte aan de uitgang. 

De Amersfoortse Zwaan is ook het thuis en de uitvalsbasis voor de Stadsdominee, zie http://www.stadsdominee.nl

De Amersfoortse Zwaan staat voor:

  • een liberaal klimaat, hartelijke (gast)vrijheid en openheid in geloven
  • een warm hart voor liturgie, voor kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder
  • eerbied voor de Schrift
  • eigentijds en verrassend: theologie die mensen helpt bij het vinden van hun weg door het leven
  • spiritualiteit in kleinschaligheid

Open grenzen

De Amersfoortse Zwaan is geen vaste gemeente met geografische grenzen of geloofsgrenzen. Ze bestaat uit de mensen die mee willen doen. Zo ontstaan er vaak verrassende ontmoetingen. U kunt blijk geven van verbondenheid door uw (mail)adres door te geven en zo de maandelijkse info te krijgen over ‘de Amersfoortse Zwaan’ en het werk van de Stadsdominee. Ook zijn we erg blij met financiële bijdragen, bijvoorbeeld via de Stichting Vrienden. 

De Amersfoortse Zwaan is onderdeel van de Protestantse gemeente Amersfoort (PGA), en van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
 

Start met typen en druk op Enter om te zoeken