Luthers & pionierend: de Amersfoortse Zwaan

Per 1-1-2010 is er een eind gekomen aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort-Baarn-Soest en een start gemaakt met het project ‘de Amersfoortse Zwaan’, als onderdeel van de Protestantse Gemeente Amersfoort. Het project beoogt de eigenzinnige Lutherse traditie in Amersfoort vorm te geven in deze tijd, en richt zich op een breed publiek: Luthers, anders- of niet- kerkelijk. In het spoor van Luther: vrij èn dienstbaar.

De Amersfoortse Zwaan kerkt niet op zondag, maar op zaterdag. Soms is dat kerk in de vorm van een interview of presentatie waarin kennis wordt gedeeld, soms in de vorm van vieringen waarin je tot rust komt, soms in de vorm van muziek die je optilt en ontroert.

De Amersfoortse Zwaan staat voor:

  • een liberaal klimaat, hartelijke (gast)vrijheid en openheid in geloven
  • een warm hart voor liturgie, voor kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder
  • eerbied voor de Schrift
  • eigentijds en verrassend: theologie die mensen helpt bij het vinden van hun weg door het leven
  • spiritualiteit in kleinschaligheid

Open grenzen

De Amersfoortse Zwaan is geen vaste gemeente met geografische grenzen of geloofsgrenzen. Ze bestaat uit de mensen die mee willen doen. Zo ontstaan er vaak verrassende ontmoetingen. U kunt blijk geven van verbondenheid door uw (mail)adres door te geven  om het maandelijkse mailblad ‘de Amersfoortse Zwaan’ te ontvangen. Ook zijn we erg blij met financiële bijdragen, bijvoorbeeld via de Stichting Vrienden. 

De Amersfoortse Zwaan is onderdeel van de Protestantse gemeente Amersfoort (PGA),
en van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).
Als pioniersplek wordt zij landelijk ondersteund door Missionair Werk van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X
X