Luthers & pionierend: over de Amersfoortse Zwaan

Per 1-1-2010 is er een eind gekomen aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amersfoort-Baarn-Soest en een start gemaakt met het project “de Amersfoortse Zwaan”, als onderdeel van de Protestantse Gemeente Amersfoort.  Het project  beoogt de eigenzinnige Lutherse traditie in Amersfoort vorm te geven in deze tijd, en richt zich op een breed publiek: Luthers, anders- of niet- kerkelijk. We gaan een eigen weg:  in vrijheid èn dienstbaar.
                                    Een christen is een vrij mens, heer over alles en niemands onderdaan;
                                   Een christen is een dienstbaar mens, knecht van alles en ieders onderdaan.
                                                                 Martin Luther, Von der Freiheit eines Christenmenschen / De libertate christiana (1520).

landelijke pioniersplek

In oktober 2013 werd de Amersfoortse Zwaan erkent als een van de landelijke pioniersplekken in de Protestantse Kerk in Nederland. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van pioniersplekken, andere vormen van christelijke gemeenschap en kerkzijn, naast de bestaande kerken.
Pioniersplekken kunnen allerlei vormen aannemen. Tegelijk hebben al die pioniersplekken eenzelfde verlangen: een netwerk of gemeenschap vormen waar mensen kunnen ontdekken dat God liefde is en nabij wil zijn. Pionieren kan van start gaan in een nieuw gebied, zoals een nieuwbouwwijk. Het kan ook in een omgeving waar al een kerk is, maar dan gericht op mensen die niet (meer) in de kerk komen. Zo gingen in Veenendaal en Amsterdam initiatieven van start voor mensen van buitenlandse afkomst. Want veel van deze mensen voelen zich niet thuis in Nederlandse kerken. Er zijn ook initiatieven voor jonge gezinnen, ouderen en mensen met allerlei spirituele interesses.

Een pioniersplek is meestal kleinschalig, ergens tussen de 15 en 75 mensen.

https://www.protestantsekerk.nl/themas/missionair-werk/pionieren/wat-is-een-pioniersplek

Als pioniersplek in een Lutherse kerk houden we de wortels van deze plek in ere.

De Amersfoortse Zwaan staat voor:

  • een liberaal klimaat, hartelijke (gast)vrijheid en openheid in geloven
  • een warm hart voor liturgie, voor kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder
  • eerbied voor de Schrift
  • eigentijds en verrassend: theologie die mensen helpt bij het vinden van hun weg door het leven
  • spiritualiteit in kleinschaligheid

Start met typen en druk op Enter om te zoeken

X