Is geloven iets voor losers?

Op de achterkant van Drieluik, het kerkblad van de Protestantse Gemeente Amersfoort, stond in februari 2019 een kleurrijke tekst over allerlei Bijbelse personen. De strekking daarvan was dat God iedereen kan gebruiken, dat je niet volmaakt hoeft te zijn om in Gods dienst te staan. Wij geloven het precies zo, maar toch beviel de tekst ons niet.

En dat komt omdat het ‘mij’ aanspreekt niet op mijn kracht, maar op mijn lek en gebrek. We worden uitgenodigd om ons te identificeren met de negatieve eigenschappen of minder geslaagde momenten in het leven van Sara, David of Petrus. “Natuurlijk kan God jou ook gebruiken, ook al ben je net als Thomas ook een twijfelaar, net als Jacob ook een bedrieger, net als Jona ongehoorzaam en net als Sara ongeduldig.”
In de Zwaan spreken we liever iedereen aan op het goede dat geloof in je oproept. Dat stuurt naar de toekomst. Dat is zegenen.
God zegent ons opdat wij met al onze eigenschappen, mooie en minder mooie, mogen uitgroeien tot mens naar Gods beeld en zo gebruikt mogen worden in dienst van Zijn Koninkrijk. Daarom hebben we als team de tekst herschreven:

Thomas was een onderzoeker
Jacob was creatief
Jona streed met zijn God
Sara lachte
Petrus was gepassioneerd
David danste en maakte muziek
Abraham durfde op weg te gaan
Zacheüs overwon zijn handicap
Paulus zag het licht
Lazarus stond op

Natuurlijk kan God jou ook gebruiken!

Start met typen en druk op Enter om te zoeken