Jubileum

Heugelijk nieuws! De Amersfoortse Zwaan bestaat tien jaar en dat willen we met jullie vieren.
In 2012 startte het project ten einde een Lutherse traditie in Amersfoort te behouden. De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Amersfoort besloot om een klein groepje voortrekkers aan te stellen die met een daartoe aangetrokken predikant ‘hun netten aan de andere kant uit zouden gooien’ – op hoop van zegen.

Sindsdien zijn tien jaren voorbijgegaan. De Amersfoortse Zwaan groeide, via een landelijke pioniersplek naar de voedingsbodem en thuisbasis voor het project Stadsdominee in Amersfoort. Sommige mensen zijn andere wegen gegaan en we hebben mensen moeten afstaan aan de dood. Maar er hebben zich ook nieuwe mensen bij de gemeenschap gevoegd, als lid, als vriend, als gast. De Amersfoortse Zwaan is veranderd en gegroeid, en wat eerst een kleine Lutherse gemeente was, werd een open netwerk in de stad. Wat bleef is dat de mensen die onder dit dak komen als altijd van Gods genade leven, als altijd van Gods liefde vertellen en als altijd feestelijk en met muziek vieren.

We nodigen u van harte uit op zaterdag 25 juni 2022, tussen 16 en 18.30 uur. We willen die middag dankbaar gedenken wat geweest is, we willen vieren waar we nu staan en met elkaar uitzien naar en bidden om veel goeds dat hopelijk nog komen zal.

Een openingswoord van de voorzitter Corrie Buitendijk loodst ons in vogelvlucht door de afgelopen tien jaar. Daarna is er een viering met als thema: de zwaan en andere vreemde vogels in de stad. Diederiek van Loo gaat voor en Cees-Willem van Vliet zorgt voor de muziek. We sluiten de middag af met een toost op de toekomst. Opgeven is niet noodzakelijk, maar wel makkelijk voor de organisatie. Dat kan via een mail naar amersfoortsezwaan@amersfoortsezwaangmail-com

Start met typen en druk op Enter om te zoeken