Goede Vrijdag – het verhaal en de koralen

Op Goede Vrijdag kon er in de Zwaan weer gezongen worden volgens een geliefd recept: de koralen uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach vierstemmig gezongen en het lijdensverhaal van de kruisiging en het sterven van Christus verteld.

Het lijdensverhaal van Christus uit het Bijbelboek Mattheus is velen van ons vertrouwd, bijvoorbeeld in de vorm van Bachs Matthäus Passion. Vrijdagmiddag klonken in de Zwaan de koralen hieruit prachtig vierstemmig, na een uurtje instuderen voor de liefhebbers onder leiding van Cees-Willem van Vliet en en met muzikale ondersteuning op piano en orgel door Henk Veldman. Tijdens de viering, geleid door Diederiek van Loo, werd het verhaal gelezen als een rollenspel door de verschillende personages. In een samenspel met de kerkgangers, die mochten proeven van hun ongemakkelijke rol met de roep om Barabbas vrij te pleiten en Jezus te laten kruisigen. Het zicht op het indringende kunstwerk van Thomas Thijssen versterkte de betekenis van het verhaal op bijzondere wijze.

Start met typen en druk op Enter om te zoeken